Promocje
Clubbing - Kamil Brewiński
Clubbing - Kamil Brewiński
20,00 zł 16,00 zł
szt.
Dom kata - Andrea Tompa
Dom kata - Andrea Tompa
42,00 zł 21,00 zł
Przegląd Anarchistyczny nr 6
Przegląd Anarchistyczny nr 6
17,00 zł 5,00 zł
szt.
Wojna wojnie - Ernst Friedrich
Wojna wojnie - Ernst Friedrich
45,00 zł 36,00 zł
szt.
Pieśni bełkotu. Mamine godzinki - Erwin Mortier
Pieśni bełkotu. Mamine godzinki - Erwin Mortier
34,99 zł 17,49 zł
szt.
Przegląd Anarchistyczny nr 8
Przegląd Anarchistyczny nr 8
19,00 zł 5,00 zł
Regina zamyka drzwi - Jacek Melchior
Regina zamyka drzwi - Jacek Melchior
34,90 zł 17,45 zł
szt.
Przegląd Anarchistyczny nr 7
Przegląd Anarchistyczny nr 7
19,00 zł 5,00 zł
szt.

Narodziny tragedii. Niewczesne rozważania - Fredrich Nietzsche

Narodziny tragedii. Niewczesne rozważania - Fredrich Nietzsche
Narodziny tragedii. Niewczesne rozważania - Fredrich Nietzsche

Narodziny tragedii (przeł. Paweł Pieniążek) oraz Niewczesne rozważania (przeł.  Małgorzata Łukasiewicz) stanowią pierwsze filozoficzne prace Nietzschego, w których występują postaci oraz problematyka przewijające się w całej jego twórczości (Dionizos, Apollo, Sokrates, tragedia grecka, uwielbienie dla greckiej kultury, Platon, Wagner, Schopenhauer, problem historii oraz nihilizmu), co czyni z tych dzieł „wprowadzenie” do całej twórczości Nietzschego.

Dostępność: brak towaru

Cena: 59,00 zł

Nie-całość - Kuba Mikurda

Nie-całość - Kuba Mikurda
Nie-całość - Kuba Mikurda

Słoweńska filozoficzna szkoła psychoanalityczna stanowi obecnie jeden z najważniejszych współczesnych prądów intelektualnych. Slavoj Žižek stał się międzynarodową gwiazdą filozoficzną, zaś Mladen Dolar i Alenka Zupančič uważani są za niezwykle oryginalne głosy we współczesnych dyskusjach o relacji między psychoanalizą i filozofią.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,90 zł
szt.

Niedotrzymana obietnica demokracji - Urs Marti

Niedotrzymana obietnica demokracji - Urs Marti
Niedotrzymana obietnica demokracji - Urs Marti

Czy współczesny świat jest demokratyczny? Odpowiedź udzielona przez Ursa Martiego w Niedotrzymanej obietnicy demokracji zdecydowanie podważa optymizm panujący w głównym nurcie opinii publicznej. Postępy demokratyzacji przyniosły w ciągu minionych dwóch dekad upowszechnienie systemów opartych na wolnych wyborach, ale w tym samym czasie mechanizmy formalnej demokracji traciły na znaczeniu. Realna władza przesuwa się dziś ku ośrodkom potęgi ekonomicznej – korporacjom i międzynarodowym instytucjom gospodarczym, pozostającym poza wszelką kontrolą społeczeństw.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 30,00 zł
szt.

Nienawiść do demokracji - Jacques Ranciere

Nienawiść do demokracji - Jacques Ranciere
Nienawiść do demokracji - Jacques Ranciere

Nienawiść do demokracji Jacquesa Rancière’a to bezlitosna krytyka zachodnich elit politycznych, ekonomicznych i intelektualnych. Autor dowodzi, że są one największym zagrożeniem dla demokracji na początku XXI stulecia.

Dostępność: brak towaru

Cena: 20,00 zł

Nietzsche - Gilles Deleuze

Nietzsche - Gilles Deleuze
Nietzsche - Gilles Deleuze

To zdumiewające, że po opublikowaniu w roku 1962 doskonalej pracy 'Nietzsche i filozofia' – pracy będącej kamieniem milowym na drodze renesansu nietzscheanizmu i jego nowoczesnej recepcji, pracy czyniącej z Nietzschego patrona filozofii końca XX wieku – Gilles Deleuze trzy lata później ponownie zdołał uruchomić swą perfekcyjnie skonstruowaną maszynę interpretacji dzieła niemieckiego myśliciela. A co bardziej zdumiewające, tym razem była to 'maszyna w miniaturze' — Deleuze zawarł swój wykład w tekście o dziesięciokrotnie skromniejszej objętości niż poprzedni...
fragm. wstępu do książki autorstwa Bogdana Banasika

Dostępność: brak towaru

Cena: 29,70 zł

Nietzsche i filozofia - Gilles Deleuze

Nietzsche i filozofia - Gilles Deleuze
Nietzsche i filozofia - Gilles Deleuze

Książka Nietzsche i filozofia to bez mała kamień milowy na drodze renesansu nietzscheanizmu i jego nowoczesnej recepcji, z Nietzschego czyniąca patrona filozofii XX wieku (w tym kontekście mówi się nawet niekiedy o tzw. „drugim renesansie” Nietzschego, zainicjowanym w znacznej mierze właśnie przez Deleuze’a, po którym cegiełki dołożyli P. Klossowski, J. Derrida oraz jego „spadkobiercy”: S. Kofman, Ph. Lacoue-Labarthe, B. Pautrat, J. M. Rey). A co najbardziej zdumiewające, to fakt, że rozmaite wątki dzieła Nietzschego – rozważania na temat sensu, wartości, interpretacji, jedności życia i myśli, afirmacji i negacji, resentymentu, nihilizmu, reaktywności, tragiczności, śmierci Boga, woli mocy, wiecznego powrotu i nadczłowieka – łączą się tu w sposób niezwykle koherentny. Interpretacja Deleuze’a to zatem nie tylko jedno z najważniejszych i inspirujących, ale też najbardziej spójnych i całościowych odczytań Nietzschego.

Dostępność: brak towaru

Cena: 39,00 zł

Nihilizm instynktowny. Figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach - Karolina Feć

Nihilizm instynktowny. Figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach - Karolina Feć
Nihilizm instynktowny. Figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach - Karolina Feć

Czy jest nihilizm instynktowny? Dlaczego Octavio Paz uważał, że Meksykanie są nihilistami? Jak dalece można wiązać nihilizm ze specyfiką narodu? Autorka książki odpowiada na powyższe i wiele innych pytań, wziąwszy na warsztat eseje Paza oraz literackie obrazy Meksykanów u Eleny Poniatowskiej, Juana Rulfa, Carlosa Fuentesa i przedstawicieli Beat Generation. Istnieje pewna forma nihilizmu dotychczas niezauważona bądź przemilczana, a będąca przy tym najgłębiej wrośniętą w strukturę człowieka - pisze Karolina Feć, systematyzując to, co implicite zawarł Paz w Labiryncie samotności - zaś figura Meksykanina służy za poręczny przykład jej ukazania w konkretnych okolicznościach. Czytelnik otrzymuje wyczerpujące wprowadzenie do rozumienia tytułowego zjawiska dzięki rozdziałom poświęconym nihilizmowi europejskiemu oraz filozofii meksykańskiej. Choć nihilizm instynktowny "rodzi się" w Meksyku, jego zasięg nie pokrywa się z granicami tego państwa, lecz przenika inne obszary rzeczywistości, być może także tę nam najbliższą.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,90 zł
szt.

Nowy słownik komunałów - Michał Herer

Nowy słownik komunałów - Michał Herer
Nowy słownik komunałów - Michał Herer

Na zbiór Nowy słownik komunałów składa się kilkadziesiąt tekstów stanowiących oryginalną, wnikliwą charakterystykę współczesnego języka i współczesnej mentalności. NSK nawiązuje do Słownika komunałów Gustave’a Flauberta, składa się jednak nie z haseł, lecz rozbudowanych esejów poświęconych krążącym frazesom, utartym formułkom czy pseudomądrościom. To „literacka krytyka społeczna”, wykraczająca poza doraźną publicystykę czy politykierstwo.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,00 zł
szt.

O apokalipsie - Jacques Derrida

O apokalipsie - Jacques Derrida
O apokalipsie - Jacques Derrida

Derrida o apokalipsie

Dostępność: brak towaru

Cena: 49,00 zł

O duchu. Heidegger i pytanie - Jacques Derrida

O duchu. Heidegger i pytanie - Jacques Derrida
O duchu. Heidegger i pytanie - Jacques Derrida

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek wybitnego francuskiego filozofa Jacques’a Derridy. Podejmuje się w niej wnikliwej lektury wystąpień i publikacji Martina Heideggera z okresu przynależności niemieckiego filozofa do NSDAP.

Autor tropi motyw „ducha”, który pojawia się w tym okresie w filozofii Heideggera, starając się jednocześnie ukazać wzajemny splot politycznego zaangażowania na rzecz nazizmu, który stał się udziałem jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku, z jego filozoficznym „zwrotem” w stronę myślenia ducha. Derrida odnosi niemniej swoje rozważania do dużo istotniejszego pytania o „ducha” w ogóle, o jego pojęcie w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, w końcu – o jego znaczenie dla samej filozofii.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,90 zł
szt.

O marzeniu sennym - Zygmunt Freud

O marzeniu sennym - Zygmunt Freud
O marzeniu sennym - Zygmunt Freud

W przeciwieństwie do poprzedników zajmujących się zjawiskiem snu Freud nadał mu kontekst psychologiczny, zagłębiając się w obszary podświadomości, o jakich nie śniło się wcześniejszym badaczom.

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 19,90 zł
szt.

O obrazach i widzeniu. Antologia teksów - Gottfried Boehm

O obrazach i widzeniu.  Antologia teksów - Gottfried Boehm
O obrazach i widzeniu. Antologia teksów - Gottfried Boehm

Najważniejszymi zagadnieniami uprawianej przez Gottfrieda Boehma teorii obrazu są widzenie, patrzenie, przyglądanie się i próba zwerbalizowania tych aktów ponad sztywnymi dyscyplinarnymi podziałami nauki. Podstawowy problem, który zajmuje autora, to w jaki sposób obrazy generują odmienny od językowego, czyli wizualny (ikoniczny) sens. Artykuły zamieszczone w zbiorze  ukazują ewolucję myśli Boehma od „hermeneutyki obrazu” (z roku 1978) do prac najnowszych, reprezentujących szerzej rozumianą „naukę o obrazie”. Dokonany specjalnie na potrzeby polskiego rynku wydawniczego wybór tekstów ma przybliżyć czytelnikowi niemieckojęzyczną teorię obrazowości, dotąd niemal całkowicie nieobecną w naszym kraju z powodu braku przekładów. Do antologii została dołączona płyta DVD. Zawiera ona wywiad z Gottfriedem Boehmem, w którym autor wyjaśnia zasadnicze dla jego teorii problemy i terminy oraz interpretuje wybrane dzieła pochodzące  ze zbiorów Muzeum Sztuki w Bazylei. 

Dostępność: brak towaru

Cena: 44,00 zł

O pocieszeniach, jakie daje filozofia - Alain de Botton

O pocieszeniach, jakie daje filozofia - Alain de Botton
O pocieszeniach, jakie daje filozofia - Alain de Botton

Książka O pocieszeniach, jakie daje filozofia opiera się na kuszącym założeniu, że wielcy filozofowie mogą być nam realnie pomocni w trudach i smutkach codziennego życia. Alain de Botton zachęca do niekonwencjonalnego spojrzenia na dzieła sześciu wybitnych myślicieli; warto samemu sprawdzić, czy Montaigne pocieszy w obliczu ułomności, Epikur wesprze w ubóstwie, a Schopenhauer pomoże zmierzyć się z miłosnym zawodem.

Dostępność: brak towaru

Cena: 35,00 zł

O życiu - Lew Tołstoj

O życiu - Lew Tołstoj
O życiu - Lew Tołstoj

 W tym na wskroś religijnym tekście Tołstoj nie mówi w ogóle o Bogu ani o zbawieniu, a jego spekulacje nie mają teologicznego charakteru. Nie można ich też przypisać popularnej w tym okresie na Zachodzie filozofii życia. Sam autor zaliczył te rozważania do najważniejszych swoich pism. Bławatska uznała go za prawdziwego teozofa, a z rosyjskiej Cerkwi został wykluczony.

Dostępność: brak towaru

Cena: 38,00 zł

O życiu rzeczy - Remo Bodei

O życiu rzeczy - Remo Bodei
O życiu rzeczy - Remo Bodei

Rzeczy żyją - zdaniem Remo Bodei fakt ten nie ulega wątpliwości. Mówi nam o tym nie tylko nasze codzienne doświadczenie, ale także zrodzone zeń literatura i sztuka. Nie trzeba więc zatem pytać czy rzeczy żyją, ale należy zadać sobie pytanie: jak żyją?

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 29,90 zł
szt.

Od kultury "Ja" do kultury "Siebie". O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych - Roma Sendyka -

Od kultury "Ja" do kultury "Siebie". O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych - Roma Sendyka -
Od kultury "Ja" do kultury "Siebie". O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych - Roma Sendyka -

Od kultury "ja" do kultury "siebie"  jest dyskusją z popularnym trybem badania tożsamości  opartym na liniowym, synkretycznym  modelu narracji.  W antropologicznie zorientowanej analizie tekstów mogą okazać się użyteczne odmienne konstrukcje: na przykład te  decentryczne i nieciągłe, odwołujące się do diachronii i epizodyczności. Kluczem do „innej koncepcji  tożsamości”  może okazać się  – przybliżany w kilku odsłonach  -  relacyjny, „skręcony”, „zaimkowy”, niejednorodny i wielogłosowy model tożsamości określany terminem siebie. Jego zapleczem  są  dyskusje na temat self, selbst, soi – form tożsamości określanych zaimkiem zwrotnym – oraz na polskim gruncie koncepcje dotyczące jaźni. Praca przypomina teoretyczne ujęcia  (m.in. szkoła chicagowskiego interakcjonizmu w socjologii, filozofia siebie Stanisława Brzozowskiego, troska o siebie u Michela Foucaulta)  i wypróbowuje „zorientowane na tożsamość w zwrocie” dyskursy  socjologiczne, psychoanalityczne, filozoficzne, posthumanistyczne i neurokognitywne. Skuteczność „narzędzi relacyjnych” testowana  jest  w konfrontacji  z tekstami – m.in. Virginii Woolf, Waltera Benjamina, Ralpha Waldo Emersona,Michela de Montaigne, Marie de Gournay, Sei Shōnagon, Susan Sontag, Rolanda Barthesa, Marka Bieńczyka i Tadeusza Komendanta.

 

Roma Sendyka – pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prowadzi Centrum Badań nad Kulturami Pamięci. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych,  w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książki Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), współredaktorka serii Nowa Humanistyka (IBL PAN). Przygotowała do druku antologie  Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (2013) oraz  Pamięć  i afekty (2014).

Dostępność: brak towaru

Cena: 39,00 zł

Od tragedii do farsy - Slavoj Žižek

Od tragedii do farsy - Slavoj Žižek
Od tragedii do farsy - Slavoj Žižek

Dwa wydarzenia wyznaczają początek i koniec pierwszej dekady XXI wieku – atak z 11 września 2001 i kryzys finansowy z 2008 roku. Co przyniosło nam to niepełne dziesięciolecie? Przede wszystkim ujawniło słabość wmawianych nam ideologicznych przesądów.

Od tragicznych wydarzeń 11 września do ciągle trwającego globalnego kryzysu ekonomicznego… i z powrotem. Slavoj Žižek w brawurowy sposób bada dzisiejszą ideologię i możliwości wyrwania się z jej uścisku, na przekór liberalno-demokratycznemu szantażowi.

Dostępność: brak towaru

Cena: 39,90 zł

Orgia z myślą francuską (książka z płytą CD) - red. Mateusz Falkowski

Orgia z myślą francuską (książka z płytą CD) - red. Mateusz Falkowski
Orgia z myślą francuską (książka z płytą CD) - red. Mateusz Falkowski

Orgia z myślą francuską jest oryginalną prezentacją najciekawszych zjawisk we współczesnej, głównie XX-wiecznej kulturze, sztuce i myśli francuskiej. Bohaterami kolejnych części są Foucault, Flaubert, Baudelaire, Godard, Baudrillard, Artaud, Derrida, Deleuze, de Sade i inni. Każdej z postaci poświęcone są przynajmniej dwa eseje, każda – reżyser, pisarz, filozof – traktowana jest jako twórca-myśliciel. Autorami tekstów są znawcy kultury francuskiej – m.in. Jacek Migasiński, Leszek Kolankiewicz, Bogdan Banasiak, Szymon Wróbel – oraz obecni i niegdysiejsi członkowie Orgii Myśli, pomysłodawcy całego przedsięwzięcia.

Dostępność: brak towaru

Cena: 39,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl